מידע חיוני

 

חשוב מאד !


1. על מנת שזכויותיו של הנפגע בתאונת הדרכים ו/או בכל תאונה אחרת לא יפגעו, קיימת חשיבות משמעותית לקבל ייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום תאונות הדרכים ונזקי הגוף בסמוך ככל האפשר לאירוע התאונה (עוד לפני ההודעה לסוכן הביטוח ו/אן לחברת הביטוח) ואפילו בעוד הוא נמצא בכתלי ביה"ח.   

 

שימו לב – ייעוץ מעו"ד שאינו מתמחה בתחום זה, מקצועי ככל שיהיה בתחומו הוא, עשוי לפגוע בכם, שכן ההגיון המשפטי בתחומים האחרים אינו בהכרח מתאים לתחום הנזיקין אשר שונה בתכלית מתחומי המשפט האחרים בהיותו מקושר בטבורו לתחום הרפואה.   


2. בתאונות דרכים ולעיתים גם בפגיעות גוף אחרות, שכר טרחתו של העו"ד משולם ע"י הנתבעים, כך שבניגוד למרבית תחומי המשפט, בתחום זה יש באפשרותו של כל נפגע, ומבלי זיקה ליכולתו הכלכלית, לפנות לעורך דין מהמובילים בתחום ולזכות בשירות מעולה ומבלי שידרש לשלם דבר.


3. שים לב – אין לך ו/או למי ממכריך (בני משפחה, שכנים, חברים לעבודה, עובדים, מעבידים) כל חובה לדבר עם חוקר מטעם חברת הביטוח, גם אם הוא יאמר לך אחרת. לכן, דאג להבהיר זאת לכל מכריך שהחוקר עשוי ליצור עימם קשר. חוקר הביטוח יציג את עצמו כמי שנמצא בצד שלך, אך מטרתו הפוכה לגמרי וכדאי לדעת כי השיחה עמו במרבית המקרים מוקלטת על ידו במכשיר הקלטה סמוי וכי כל דבר שתאמר עשוי לסייע לחברת הביטוח בהגנתה מפני תביעתך.    

 

על כן – עדיף כי תמנע מכל שיחה עם חוקר חברת הביטוח וממסירת כל מידע, והדברים אמורים גם לגבי מידע טכני ופשוט שלא נראה לך כי יש באפשרותו לפגוע בך כגון אפילו מועד התאונה ו/או תאריך הלידה שלך.  

   

שים לב – החוקר לא תמיד יציג את עצמו כחוקר ביטוח. לעיתים יציג עצמו החוקר כנציג של גורם לגיטימי כגון קופת חולים, ביטוח לאומי, עורכי סקרים וכד'. לכן, תמיד דאג לדרוש תעודה מזהה ובכל מקרה הימנע ממתן מידע כלשהוא בדבר התאונה והשלכותיה לאנשים זרים.


4. בתאונות דרכים הנפגע יגיש את תביעתו לנזקי גוף כנגד חברת הביטוח שביטחה את רכבו, גם במידה והוא אינו אשם בתאונה. במידה והנפגע הינו הולך רגל, תוגש התביעה כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב/ים הפוגע/ים.


5. אם הנך אשם בתאונה, הנך זכאי לפיצוי ככל נפגע אחר.


6. במקרים של תאונות ללא כיסוי ביטוחי (כגון מקרה בו נהג הרכב לא ביטח את הרכב בביטוח חובה) ו/או מקרים בהם לנפגע לא ידועה זהות חברת הביטוח שביטחה את הרכב (כגון מקרים של תאונת "פגע וברח") הנפגע זכאי לפיצוי מטעם "קרנית". הפיצוי מטעם קרנית זהה לפיצוי אשר היה מגיע לנפגע במידה והתאונה היתה מכוסה בכיסוי ביטוחי.


7. תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק הינה 7 שנים מיום התאונה ובכל הנוגע לקטינים מתחת לגיל 18 ביום התאונה – עד גיל 25 של הקטין.    
עם זאת, אל תשהה את הטיפול בתביעתך. השיהוי אמנם לא יגרום להתיישנות התיק אך עשוי לפגוע בו במידה רבה בהיבטים אחרים  - פנה לעו"ד המתמחה בתחום באופן המיידי ביותר.    

 

שים לב – תביעות ע"פ פוליסות ביטוח, כגון פוליסת ביטוח נכות מתאונה, מתיישנות לאחר 3 שנים בלבד.


8. הימנע מחתימה על כל טופס שנמסר לך, הן ע"י סוכן הביטוח שלך, קופת החולים ו/או כל גורם אחר מבלי להיוועץ בעו"ד.    

שים לב – מילוי הטפסים וחתימתם על דעת עצמך עשויה להביא להשמטת פרטים ו/או עובדות חשובות מהטופס, דבר שעלול לגרום לך נזק בשלב מאוחר יותר.


9. תלמידי ביה"ס שנפגעו הן במסגרת פעילות ביה"ס והן מחוצה לה זכאים במרבית המקרים לפיצוי בהתאם לפוליסת ביטוח של משרד החינוך.  


10. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את קופות החולים ליתן לנפגעי תאונות דרכים את כל הטיפולים בכלולים בסל השירותים. במקרים רבים נפגעי תאונות דרכים אשר מופנים לבדיקה/ות בגין מצבם הרפואי כתוצאה מתאונת הדרכים נתקלים בסירוב של קופות החולים למתן השירות בטענה כי מאחר ומדובר בתאונת דרכים ושעל חברת הביטוח לשלם את הטיפול. חשוב לדעת כי לקופות החולים אסור לעשות כן ועל הנפגע לעמוד על דרישתו לקבל את הטיפול, גם אם הדבר מצריך פנייה לגופים האחראים בקופות החולים ו/או לעו"ד.     


כל האמור באתר זה אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי מעורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מתייחס למקרה ספציפי כלשהו. המידע באתר זה אינו מהווה עצה משפטית וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה, השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד קליר ובין המשתמש ומשרד עו"ד קליר אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד קליר.